Thuis in uw branche

Fusies en splitsingen

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 29-2-2024

Aanleiding voor deze praktijkhandreiking vormt het aantal vragen dat het SRA-Bureau Vaktechniek bereikt alsmede de complexiteit van het onderwerp, maar niet in de laatste plaats het feit dat er weinig guidance voorhanden is als het gaat om de externe verslaggevingsvraagstukken die samenhangen met fusies en splitsingen. 

Regelgeving

In deze praktijkhandreiking staan we stil bij de regelgeving die geldt voor dergelijke transacties en geven we een aantal voorbeelden die we voorzien van een uitwerking. Met deze handreiking willen wij een aantal zaken verhelderen, waarbij we opmerken dat we er gezien de beperkte regelgeving niet aan ontkomen in voorkomende gevallen een interpretatie te geven.

Niet juridisch en fiscaal

In deze praktijkhandreiking staan we niet stil bij de juridische en fiscale aspecten van fusies en splitsingen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.