Thuis in uw branche

Wet normering topinkomens (WNT)

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 12-1-2023

In deze praktijkhandreiking komen de volgende onderwerpen aan de orde: een toelichting op de belangrijkste aspecten van de WNT, een overzicht van de van toepassing zijnde regelgeving en een verwijzing naar de belangrijkste informatiebronnen.

Verder zijn in deze praktijkhandreiking een stappenschema om de vraag te kunnen beantwoorden of een instelling of rechtspersoon onder de WNT valt en een voorbeeldwerkprogramma voor de controle van de WNT-gegevens opgenomen. 

Update 12 januari 2023: De praktijkhandreiking is geactualiseerd aan de hand van de beschikbare regelgeving per januari 2023. Er is onder andere sprake van wijzigingen in de wetgeving, gewijzigde beleidsregels, nieuwe of gewijzigde sectorale bezoldigingsnormen en een gewijzigd controleprotocol (van toepassing op verantwoordingen over 2022). In paragraaf 2.5 van deze handreiking wordt de achtergrond van de wijzigingen meer in detail toegelicht.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.