Thuis in uw branche

Materialiteit in de accountantscontrole

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 8-12-2022

Het doel van deze praktijkhandreiking is om de accountant handvatten te bieden bij het bepalen van de materialiteit en uitvoeringsmaterialiteit die de accountant bij de controle van een verantwoording, zoals een jaarrekening, zal hanteren.

In deze versie zijn enkele tekstuele verduidelijkingen aangebracht en is de gebruikte terminologie in overeenstemming gebracht met de huidige standaarden en andere SRA-Praktijkhandreikingen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.