Thuis in uw branche

Managementletter

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 8-7-2020

De praktijkhandreiking 'Managementletter' richt zich op de accountant die over zijn jaarrekeningwerkzaamheden rapporteert aan zijn opdrachtgever. Deze rapportage kent veel verschijningsvormen.

Wij beperken ons in deze handreiking tot de schriftelijke rapportages, anders dan in de vorm van een verklaring of een onderzoeksrapport. Deze rapportages worden meestal aangeduid als managementletter, accountantsverslag, rapport van bevindingen of aanbevelingsbrief. De werkzaamheden waarover wordt gerapporteerd kunnen controle-, beoordelings- of samenstelwerkzaamheden betreffen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.