Thuis in uw branche

Fungeren als groepsaccountant

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 10-1-2023

De praktijkhandreiking 'Fungeren als groepsaccountant' richt zich op de taken en verantwoordelijkheden van de groepsaccountant die een controleverklaring afgeeft bij de financiële overzichten van een groep en daarbij gebruikmaakt van de werkzaamheden van een andere accountant.

In deze praktijkhandreiking gaan we in op Standaard 600 ‘Bijzondere overwegingen – en controles van financiële overzichten van de groep (inclusief de werkzaamheden van accountants van groepsonderdelen)'. In deze controlestandaard wordt  concreet en uitgebreid aangegeven hoe de groepsaccountant invulling moet geven aan de voorbereiding, uitvoering en afronding van het controleproces.

De (Engelstalige) bijlage Voorbeeld audit instructions, behorend bij de praktijkhandreiking Fungeren als groepsaccountant, kunt u ook op deze pagina downloaden.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.