Thuis in uw branche

Dossiervorming Controle

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 9-3-2021

Het controledossier moet eigenlijk 'voor zichzelf spreken'. Nadere mondelinge toelichting moet in principe niet nodig zijn om zich een oordeel te kunnen vormen omtrent planning, uitvoering en afronding van de controleopdracht, resulterend in de afgifte van een controleverklaring bij de financiële overzichten.

De praktijkhandreiking ‘Dossiervorming Controle’ gaat in op wat de accountant moet vastleggen bij de controleverklaring. De relevante wet- en regelgeving is terug te vinden in de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta).

 

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.