Thuis in uw branche

Verslaggeving en controle bij verenigingen en stichtingen

Voldoen aan de nieuwste eisen bij klanten uit de non-profit sector

Non-profit organisaties zijn vaak gefinancierd met subsidies en giften. Dit vergt een andere controleaanpak en stelt specifieke eisen aan de verslaggeving.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 455,00
Prijs niet-leden: € 595,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 6
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider, Teamleider/Relatiebeheerder
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • Controles bij gesubsidieerde (non-profit) instellingen effectief uit te voeren.
 • De actuele Richtlijnen voor (kleinere) non-profit organisaties toe te passen.  

uw docent

Dirk van der Bij

Drs. Dirk van der Bij RA/RB

Drs. Dirk van der Bij RA/RB is accountant bij Buro360 Adviseurs en Accountants, voorzitter van het SRA Stagebureau, docent Accountancy aan NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen, referaatbegeleider bij SRA, examinator bij NBA, en lid van de klachtencommissie van NBA.

.

Inhoud

Non-profit organisaties zijn vaak gefinancierd met subsidies en giften. Dit vergt een andere controleaanpak en stelt specifieke eisen aan de verslaggeving.  

Verslaggeving en assurance bij verenigingen en stichtingen kent een aantal bijzonderheden die uw aandacht vragen. Met welke specifieke wetten en regelgeving moet u als accountant rekening houden bij deze rechtsvormen en wat zijn de gevolgen voor uw praktijk?  

Tijdens deze cursus behandelen we op praktische wijze de aandachtspunten én de laatste wijzigingen op gebied van controle en verslaggeving in de non-profit sector. Wat zijn de gevolgen voor uw controle-aanpak en de jaarrekening van (kleinere) verenigingen en stichtingen? Na één dag bent u weer volledig up-to-date! 

 • Actualiteit Richtlijnen (o.a. RJ 630, RJ 640, RJk C1, RJ 650, RJk C2)
 • Eisen aan bestuursverslag en publicatie jaarrekening
 • Gevolgen ANBI voor de jaarrekening
 • Controle en beoordeling van jaarrekeningen
 • Governance en toezicht en communicatie met de met governance belaste personen
 • WNT in hoofdlijnen
 • Controle van subsidieverantwoordingen
 • Naleving subsidievoorwaarden en Governance codes
 • Toepassing VGBA, ViO, Wwft en NVKS

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Woensdag 18 december 2024 van 13:30 uur tot 20:30 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU37590