Sla menu over
Thuis in uw branche

Behandeling van klachten

Soms kan het voorkomen dat er zich problemen voordoen tijdens je Praktijkopleiding of dat je het ergens niet mee eens bent.

In eerste instantie worden deze klachten door overleg tussen jou en je praktijkopleider en/of je externe beoordelaar opgelost. Het SRA-Stagebureau heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid inzake de afhandeling van de klacht.

Verschil van mening

Als er een verschil van mening ontstaat tussen jou en een externe beoordelaar, dan wordt deze allereerst voorgelegd aan de voorzitter van het SRA-Stagebureau. Deze doet vervolgens uitspraak.

Wanneer je het niet eens bent met deze uitspraak, kun je een officiële klacht bij ons indienen.

Officiële klacht

Een officiële klacht kun je schriftelijk en met redenen omkleed bij ons indienen.

Vervolgens zal een drietal beoordelaars van het SRA-Stagebureau de klacht bestuderen en dwingend uitspraak doen.

Binnen zes weken nadat wij de klacht hebben ontvangen, zullen wij deze uitspraak schriftelijk aan je communiceren.

Bezwaar

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van het SRA-Stagebureau, kun je bezwaar aantekenen bij de NBA.

Beroep

Tegen uitspraken van de NBA kan beroep worden aangetekend bij het College van Beroep.