Thuis in uw branche

Effectief inzetten van OKB’s bij de (wettelijke) controle

Benut de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling beter

Begin 2023 heeft de AFM een themaonderzoek aangekondigd naar het toepassen van OKB’s bij reguliere vergunninghouders. Hoe zorgt u ervoor dat u de OKB met voldoende kennis en diepgang uitvoert?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 385,00
Prijs niet-leden: € 495,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
Bestemd voor: Compliance officer, Accountant vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uit te voeren. 
  • Toereikende maatregelen n.a.v. uitkomsten OKB's te nemen. 

Uw docent

drs. Danielle de Groot-Kuipers RA

Daniëlle de Groot-Kuipers RA is eigenaar van Biender Academy en als docent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

.

Inhoud

Begin 2023 heeft de AFM een themaonderzoek aangekondigd naar het toepassen van OKB’s bij reguliere vergunninghouders. Hoe zorgt u ervoor dat u de OKB met voldoende kennis en diepgang uitvoert?

Uit een eerdere analyse van de AFM blijkt dat kantoren de kwaliteitswaarborg ‘opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling’ (OKB) beter moeten benutten. Hoe is dit bij uw OKB’s? Hoe zet u OKB’s gericht in om de kwaliteit te borgen én te verhogen? Hoe zorgt u dat u de risico´s juist inschat en classificeert? En hoe beslist u of u wel of geen interne of externe OKB op een controleopdracht laat uitvoeren?

Tijdens deze cursus staat de opzet van een effectieve OKB centraal, want het scherp, objectief én efficiënt inzetten van een OKB is cruciaal. We gaan in op de uitdagingen bij een OKB. Wanneer is ‘goed’ goed genoeg? En hoe stelt u een helder OKB-verslag op?

  • Risicobeheersing en onafhankelijkheid
  • SRA-vragenlijst OKB toepassen in de praktijk
  • Kwaliteitsborging voor individuele accountants
  • OKB-verslagen actiegerichter opstellen
  • Relatie met ISQM-1 en ISQM-2
  • Praktijkvoorbeelden en jurisprudentie

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Donderdag 7 december 2023 van 15:00 uur tot 19.:15 uur
Beschikbaar
Locatie: Groot Kievitsdal in Baarn /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU37828