Thuis in uw branche

Laatste nieuws

Dossier arbeidsrelaties

Vanaf 1 mei 2016 is er al een handhavingsmoratorium rondom de aanwezigheid van een (fictieve) dienstbetrekking. Het kabinet heeft echter aangekondigd dit handhavingsmoratorium, waarbij alleen gehandhaafd wordt bij kwaadwillenden en anderen in eerste instantie alleen aanwijzingen krijgen, eind 2024 te beëindigen. 

Vanaf 2025 kan de Belastingdienst weer volledig handhaven als bij de beoordeling van een arbeidsrelatie sprake blijkt te zijn van een (fictieve) dienstbetrekking die niet als zodanig is aangemerkt tussen partijen. Op 6 oktober 2023 is ook het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden ter internetconsultatie aangeboden. Het wetsvoorstel houdt een wijziging van de definitie van het begrip arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW in. Daarnaast introduceert het voorstel een wettelijk civielrechtelijk rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst op het moment dat er wordt gewerkt tegen een beloning van ten hoogste € 32,24 per uur.

Het laatste nieuws over arbeidsrelaties treft u hierna aan.

 1. Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024, perspectiefnota en memo (Belastingdienst)
 2. Antwoorden op Eerste Kamervragen over zelfstandige(n) en hoofdlijnenbrief arbeidsmarktpakket (Rijksoverheid, 16-02-2024)
 3. Kamerbrief reacties internetconsultatie wetsvoorstel werkelijk rendement box 3 (Rijksoverheid, 25-01-2024)
 4. Nadere toelichting op motie rapporteren voortgang handhaving op arbeidsrelaties (Rijksoverheid, 24-01-2024)
 5. Hoge Raad: oordeel hof dat Deliveroo gebonden is aan cao en pensioenpremies moet afdragen voor bezorgers blijft in stand (Hoge Raad, 24-11-2023)
 6. Voorstel kabinet dringt schijnzelfstandigheid niet terug (Adviescollege Toetsing Regeldruk, 13-11-2023)
 7. Reactie SRA op internetconsultatie arbeidsrelaties (SRA, 10-11-2023)
 8. Brief: Reactie SRA op internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (SRA, 10-11-2023)
 9. Belastingdienst publiceert nieuwe modelovereenkomst zzp (Bouwend Nederland, 03-11-2023)
 10. Modelovereenkomst aanneming van werk (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, NVB, Vereniging van Waterbouwers, FNV en CNV) - 90821.100639.1.0 (Belastingdienst)
 11. Kamerbrief over stand van zaken arbeidsmarktpakket (Rijksoverheid, 06-10-2023)
 12. Internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Rijksoverheid, 06-10-2023)
 13. Prejudiciële vragen Gerechtshof Amsterdam over aspect ondernemerschap bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie: Gerechtshof Amsterdam, 03-10-2023, 200.300.335/01, ECLI:NL:GHAMS:2023:2220 (Rechtspraak.nl, 03-10-2023)
 14. Zekerheid voor waarnemers: geen dienstverband met HA (LHV, 24-08-2023)
 15. Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024 (Belastingdienst, 14-08-2023)
 16. Antwoorden op vragen na het Commissiedebat ZZP (Rijksoverheid, 12-07-2023)
 17. Internetconsultatie wijziging herzieningssituaties premiedifferentiatie WW van 10 juli 2023:
  a. Internetconsultatie begint voor wijziging herzieningssituatie premiedifferentiatie WW (Rijksoverheid, 10-07-2023)
  b. Internetconsultatie Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv (Rijksoverheid, 10-07-2023)
 18. Internetconsultatie Wet meer zekerheid flexwerkers van 9 juli 2023:
  a. Wet voor meer zekerheid voor flexwerkers in consultatie (Rijksoverheid, 09-07-2023)
  b. Internetconsultatie Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten (Rijksoverheid, 09-07-2023)
 19. Intentieverklaring bestrijden schijnzelfstandigheid in de zorg
  a. Intentieverklaring beheersingsmodel Zorg (Rijksoverheid, 07-07-2023)
  b. Kabinet en brancheorganisaties bestrijden samen de schijnzelfstandigheid in de zorg (Rijksoverheid, 06-07-2023)
 20. Aangenomen gewijzigde motie van de leden Kathmann en Westerveld over in de tussenstappen richting het opheffen van het handhavingsmoratorium naast risicogerichte inzet in ieder geval handhavingsactiviteiten opstarten in de sectoren zorg, onderwijs en kinderopvang (t.v.v. 31311-253) (Tweede Kamer, 27-06-2023)
 21. Aangenomen motie van het lid Podt c.s. over de persoonlijke kenmerken van de werkende als ondernemer mee laten wegen bij de beoordeling van arbeidsrelaties (Tweede Kamer, 27-06-2023)
 22. Aangenomen motie van het lid Podt c.s. over een inventarisatie van de wensen en zorgen van zelfstandige bijverdieners voor de arbeidsmarkt van de toekomst (Tweede Kamer, 27-06-2023)
 23. Akkoord voor betere bescherming platformwerkers (Rijksoverheid, 12-06-2023)
 24. Antwoorden op Kamervragen over V-100 thema Arbeidsmarktbeleid (Rijksoverheid, 12-06-2023)
 25. Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n) (Rijksoverheid, 31-05-2023)
 26. Kamerbrief over 2e Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda Rutte IV, pagina 19/20 (Rijksoverheid, 08-05-2023)
 27. Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket 3 april 2023:
  a. Meer evenwicht op de arbeidsmarkt (Rijksoverheid, 03-04-2023)
  b. Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket (Rijksoverheid, 03-04-2023)
 28. Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023 (Belastingdienst, 24-03-2023)
 29. Deliveroo-arrest: Hoge Raad, 24-03-2023., 21/02090, ECLI:NL:HR:2023:443 (Rechtspraak.nl, 24-03-2023
 30. Besluit op Wob-Woo-verzoek over toezicht en handhaving bij schijnzelfstandigheid (Rijksoverheid, 11-01-2023)

Dossier Arbeidsrelaties