Thuis in uw branche

Waar SRA voor staat

SRA is de grootste vereniging van accountantskantoren, werkzaam in en voor het mkb. Ons landelijke netwerk van 375 zelfstandige Nederlandse accountantsorganisaties met 950 vestigingen verbindt zo'n 3.000 accountants (AA's en RA's), 1.250 fiscalisten, in totaal 17.500 professionals.

De mensen van de SRA-kantoren spreken de taal en begrijpen de uitdagingen van mkb-ondernemers omdat zij zelf ondernemers zijn van hetzelfde compacte formaat. Meer dan 55% van de in Nederland opererende mkb-ondernemingen met personeel is klant bij een SRA-kantoor.

Vertrouwd SRA-merk

SRA-kantoren investeren continu in hun kwaliteit en dienstverlening. Zij werken volgens het SRA-kwaliteitssysteem dat continu wordt getoetst en geborgd via een periodieke review. Intern, en als het gaat om de wettelijke controle ook extern. Zo zijn ondernemers verzekerd van betrouwbare en hoogwaardige financiële dienstverlening tegen een faire prijs. Maar belangrijker is dat partijen als de Belastingdienst en de AFM via een convenant vertrouwen hebben uitgesproken in de kwaliteitssystemen die de SRA-kantoren hanteren. Ook banken, financiers en andere stakeholders in het maatschappelijke veld zijn vertrouwd met het SRA-merk.

Toekomstproof

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Denk aan ICT, digitalisering en scherpere wet- en regelgeving. Ook de behoeften en wensen van ondernemers, banken, financiers, de overheid en andere partijen die om inzicht in de cijfers vragen, veranderen. Dit vraagt continu om andere producten, diensten en werkwijzen.

SRA ondersteunt haar leden om te kunnen meebewegen met al deze ontwikkelingen. Daardoor kunnen SRA-kantoren zich onderscheiden in de steeds veranderende markt. Door kennis te delen en tools, producten en diensten te ontwikkelen kunnen alle kantoren – van klein tot groot – hun kantoororganisatie optimaliseren en een up-to-date pakket aan financiële dienstverlening aanbieden. Een pakket met vertrouwd SRA-merk waar ondernemers en hun stakeholders mee verder komen.

Financiële stavast voor ondernemers

Ondernemers in het mkb staan centraal bij SRA. Zij kunnen alleen goed functioneren binnen een optimaal economische klimaat, onder eenduidige en eenvoudig uitvoerbare wet- en regelgeving. SRA werkt nauw samen met partijen als MKB-Nederland, banken, de Belastingdienst en de overheid om dat voor elkaar te krijgen.

Naast de wettelijke controles die SRA-kantoren voor de grotere mkb-bedrijven uitvoeren, zijn de SRA-adviseurs de financiële stavast van alle mkb-ondernemers. Verantwoord achteruitkijken en strategisch vooruitkijken is van uiterst belang voor een optimale bedrijfsvoering. Daarom ontwikkelt SRA continu nieuwe producten en diensten voor de moderne accountant en de moderne mkb-ondernemer. Maatschappelijke verantwoord, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn daarbij centrale begrippen.

Gerelateerde informatie