Thuis in uw branche

Brand new day

Column van Diana Clement, waarnemend voorzitter SRA

  • Publicatiedatum: 30-4-2021
Diana Clement

Hello world! Vandaag een positief geluid. Dat past niet alleen bij de coronaversoepelingen vanaf 28 april jl., waar iedereen denk ik naar uitgekeken heeft. Dat past ook bij belofte van een nieuw begin; Als zo dadelijk iedereen gevaccineerd is.

Als ondernemers weer ‘gewoon’ kunnen ondernemen. Als er een andere cultuur heerst in Den Haag, van macht en tegenmacht. Als er wellicht weer meer vertrouwen is binnen onze samenleving, inclusief onze sector.

Binnen SRA zijn we hard aan de slag met de spreekwoordelijke ‘different way of living’. Vanaf het moment dat duidelijk was dat we Nieuwegein zouden moeten gaan verlaten, is een proces in gang gezet om van de vereniging, bestuur en bureau gezamenlijk, een toekomstbestendig SRA te maken. Dat proces beslaat diverse gebieden: een andere manier van werken, een andere cultuur en andere organisatie- en overlegstructuren waarin flexibiliteit, wendbaarheid en innovatie -vanzelfsprekend met alle focus op onze leden- nog meer centraal komen te staan. 

Veranderen

Dachten we dat corona een remmende factor op dit veranderingstraject zou kunnen zijn, dan kan ik nu eigenlijk al niet anders constateren dat het wel goed zit met de flexibiliteit en wendbaarheid van ons SRA-bureau. De wijze waarop de hele organisatie heeft geanticipeerd op alle ontwikkelingen, de manier waarop kantoren en ondernemers zijn meegenomen in informatie en communicatie, het feit dat we als vereniging op eigen benen ook financieel gezond zijn gebleven, daarop ben ik echt supertrots. Alle credits voor alle SRA-collega’s.

Voortbouwen

Continuïteit ging en gaat onverminderd door, ondanks het enorm gevoelde verlies van onze Jan. En toch denkt de hele organisatie zelf dat het nóg beter kan. Het bestuur heeft inmiddels ingestemd met de voorgestelde wijzigingen vanuit de organisatie, er ligt nu een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad. Maar toekomstbestendig zijn betekent ook dat we niet alleen naar onszelf als organisatie kijken. We zijn als vereniging van accountantskantoren onderdeel van de maatschappij, dus halen we de buitenwereld ook naar binnen. En vice versa.

Vooruitzien

Externe ontwikkelingen -ik noem de opkomst van IT & data, veranderende toetsingsmechanismen binnen het Wta-domein of het toenemende belang van duurzaamheid (binnen accountantskantoren)-, hebben invloed op een krachtige vereniging. Vanuit de organisatie is dan ook het mooie initiatief gekomen om te brainstormen over hoe SRA haar middelen en interne kracht kan inzetten om op de nog niet ingevulde klantbehoeften in te spelen. Innovatieve ideeën worden geïnventariseerd en via korte businesscases beoordeeld. Uiteraard doet het bureau verslag aan het bestuur en u wordt als SRA-lid betrokken via het SRA-bureau en de ALV.

Verbinden

In een brede lobby, op alle vlakken geven we vol gas. Vol positiviteit, in het belang van en voor onze leden. En in goede verbinding met onze stakeholders. Onze leden met een Wta-vergunning geef ik mee om ook die verbinding te zoeken en persoonlijk kennis te maken met de AFM. Ik waardeer deze inspanning van de toezichthouder ten zeerste, om alle nOOB-vergunninghouders tijdens de online-bijeenkomsten te willen ontmoeten. En SRA-leden die graag zelf toekomstbestendig willen ondernemen, wijs ik graag op het SRA-Koploperproject. Op weg naar ‘a brand new day’. Hello world!

Diana Clement
Waarnemend voorzitter SRA

Meer lezen?