Thuis in uw branche

Schrijnende verhalen

Dagboek van de voorzitter

  • Publicatiedatum: 28-1-2016

Ik heb geregeld contact met Henk Grifhorst van het Schooltje in Amsterdam, op de hoek van de Overtoom. ook vandaag. Het is vaak humoristisch om zijn ervaringen te horen, ondanks dat het gaat om schrijnende verhalen over collega-ondernemers.

Henk brengt ze op z'n Amsterdams met metaforen onder de aandacht, zeer treffend. Het is tegelijkertijd heel duidelijk dat het ernst is.

Verzekeringsmaffia

Belangrijk aandachtspunt zijn de verzekeraars van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, door Grifhorst 'de verzekeringsmaffia' genoemd. Veel verhalen over het moeten terugbetalen van uitkeringen omdat een artsbezoek was verzwegen bij de aanvraag; terwijl dat bezoek geen enkel causaal verband heeft met de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. We spreken af om de Nationale Ombudsman proberen te interesseren om onderzoek te doen. De verzekeringswetgeving is bij uitstek oude wetgeving die de privacy met voeten treedt.

Tussen de bedrijven door gebeld met SRA-adviseur Rob Bosman inzake de consulatie door de NBA over de wijzigingen in de VIO. Met name artikel 8, 27 en 38 verdienen aandacht voor commentaar van SRA. Morgen even kijken wie er van Bureau Vaktechniek beschikbaar is.