Sla menu over
Thuis in uw branche

BiZ nader bekeken

De leden van SRA bedienen samen zo’n 60% van mkb Nederland. Van deze doelgroep ontsluit BiZ geverifieerde data uit zo’n 400.000 jaarrekeningen. Hiermee ontvangt u met één druk op de knop alle stuurinformatie voor de mkb-ondernemer.

BiZ geeft antwoord op vragen als hoe verhouden de personeelskosten van mijn klant zich ten opzichte van anderen (dezelfde SBI, rechtsvorm en FTE) in regio Noord Holland? Hoe presteert mijn klant op bepaalde kpi’s? Of: Wat is de omzet per tafel van vergelijkbare restaurants?

Met BiZ kunt u rapporten samenstellen op basis van meerdere filters. Hierbij kunt u denken aan filters zoals bijvoorbeeld jaartal, SBI-code, rechtsvorm, omzetgrootte, regio, etc. Hieronder worden de rapportagemogelijkheden nader beschreven.

Deze rapporten kunt u ook opvragen voor nieuwe klanten, indien u over enige cijfers van hen beschikt. Deze worden niet in de database opgeslagen en ‘vervuilen’ deze dus niet. Wilt u het platform met eigen ogen zien? Geef u dan op voor een gratis online demo of stuur een e-mail naar biz@sra.nl.

De volgende rapporten zijn beschikbaar

Detailrapport

Een onderbouwend rapport waarin de financiële prestaties van uw klant tot op niveau 4 in RGS worden weergegeven.

Benchmarkrapport

De financiële prestatie van uw klant met een verkorte resultatenrekening en verkorte balans en inzicht in de bandbreedtes van belangrijke balansposten, resultatenrekeningen en kengetallen. SRA-leden zonder abonnement kunnen dit rapport ook aanvragen tegen een losse vergoeding. 

Benchmarkrapport met branchevisie

Voor de speerbranches heeft SRA uitgebreide rapporten met branchevisie gemaakt. Hierin wordt een analyse gegeven van de cijfers van het mkb en specifiek voor de betreffende speerbranche. Daarnaast laat SRA ook branche-experts aan het woord om de trends en ontwikkelingen in de sector te duiden. 

Meerjarenvergelijking

Een vergelijking van de financiële prestatie van uw klant over de afgelopen 3 jaar. Hierin is ook het percentage ten opzichte van de netto omzet opgenomen.

Quickscan

Op één A4 inzicht in de financiële kengetallen van uw klant - nettowinstmarge, brutowinstmarge, rentabiliteit eigen vermogen, solvabiliteit, current ratio, quick ratio.

Quickscan met KPI's notariskantoren

Dit rapport bevindt zich nog in een testfase. Uitgangspunt is een rapport waarin u de niet financiële KPI's van uw klant kan benchmarken. Te denken is hierbij aan specifieke branche KPI en duurzaamheid.

Met een BiZ-abonnement heeft u onbeperkte toegang tot de BiZ-database. Hier vindt u alle info over het abonnement.

BiZ kenmerkt zich door:

  1. Massa: De database bevat nu bijna 400.000 jaarrekeningen. De grote jaarrekeningpakketten beschikken over geautomatiseerde koppelingen, waarmee u de jaarrekeningen automatisch uploadt.
  2. Toekomstbestendig: Het platform is ingericht op permanente doorontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan branchespecifieke data, tussentijdse cijfers, ESG-kpi’s etc.
  3. Betrouwbaarheid: De belangrijkste garantie hiervoor is de kwaliteit die u als SRA-kantoor levert. Het platform is uiteraard volledig AVG-proof, zie ook bij onze FAQ.
  4. Relevantie: Door de grote volumes kunnen we de ‘outliers’ (ondernemingen die sterk afwijken van de rest van de referentiegroep) wegfilteren. En de sector-brede analyses van onze branche-experts geven uw benchmarkresultaten extra diepgang mee.