Sla menu over
Thuis in uw branche

Algemene voorwaarden in het Nederlands

Voor uw accountantspraktijk
SRA heeft voor de aangesloten kantoren Algemene voorwaarden laten ontwikkelen die voor de reguliere accountantspraktijk toepasbaar zijn.

Omschrijving

De Algemene voorwaarden in het Nederlands, geactualiseerd oktober 2022.

Inhoud

SRA heeft voor de aangesloten kantoren Algemene voorwaarden laten ontwikkelen die voor de reguliere accountantspraktijk toepasbaar zijn.

Uiteraard is het de eigen verantwoordelijkheid van het kantoor om te beoordelen of deze Algemene voorwaarden (gelet op de specifieke kantoorsituatie) bruikbaar zijn.

Deze Algemene voorwaarden zijn ook verkrijgbaar in het:

  • Duits (geactualiseerd november 2022)
  • Engels (geactualiseerd november 2022)

De Nederlandse versie is ook in gedrukte vorm te bestellen. Gratis!

Prijs

De Algemene voorwaarden, geactualiseerd in oktober 2022, zijn gratis te downloaden. De Nederlandse versie is ook in gedrukte vorm te bestellen. Gratis!

Toelichting

In het navolgende wordt kort toegelicht wat de belangrijkste aanpassingen zijn die in het nieuwe model (oktober 2022) van de algemene voorwaarden zijn opgenomen, of welke punten extra aandacht verdienen bij het gebruik van de voorwaarden.

De Algemene voorwaarden zijn per oktober 2022 geactualiseerd. De voornaamste wijziging in de algemene voorwaarden betreft artikel D, nummers 7 tot en met 9. De daar toegevoegde bepalingen hebben met name betrekking op de verdeling van aansprakelijkheid voor schade die ontstaat doordat uw opdrachtgever (per abuis) geïnfecteerde bestanden aan u toestuurt. Kort gezegd komt het erop neer dat de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaart voor schade die daardoor ontstaat. Dat betekent dat de opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor de ontstane schade. De opdrachtgever is ook verplicht om u zo snel mogelijk te informeren zodra de opdrachtgever weet dat zij geïnfecteerde bestanden met u heeft gedeeld. Daarnaast bent u niet gehouden tot herstel van de data die beschadigd raakt of verloren is.