Thuis in uw branche

Omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) bij omzet tot € 20.000: wat telt mee?

Helpdesk Fiscaal

  • Publicatiedatum: 17-9-2019

Per 2020 wordt de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door de omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Is de omzet lager dan € 20.000, dan kan men vrijgesteld worden van btw. Wij vragen ons af hoe deze € 20.000-grens moet worden toegepast.

Specifiek spelen de volgende vragen:

  1. Stel, de ondernemer verricht zowel belaste als vrijgestelde prestaties: moet het geheel worden bekeken of alleen de belaste prestaties?
  2. Stel, de ondernemer heeft belaste prestaties in Nederland en prestaties aan buitenlandse afnemers waarbij omzetbelasting verlegd wordt naar de afnemer: moet het geheel worden bekeken of alleen de belaste prestaties binnen Nederland?
  3. Stel, de ondernemer heeft belaste prestaties in Nederland en prestaties aan Nederlandse afnemers (binnen Nederland) waarbij omzetbelasting verlegd wordt naar de afnemer: moet het geheel worden bekeken of alleen de belaste prestaties?

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.