Thuis in uw branche
Dossier Box 3

De verrekening van buitenlandse bronheffing in de VPB

Helpdesk Fiscaal

  • Publicatiedatum: 26-9-2023

Wij hebben de volgende vragen met betrekking tot de verrekening van buitenlandse bronheffing op beleggingen in de vennootschapsbelasting.

  1. Wanneer in de aangifte naar land wordt opgegeven wat het bruto dividend op aandelen is geweest en welk bedrag aan bronheffing is ingehouden, dienen dan ook landen te worden opgegeven waarvan weliswaar dividend is ontvangen maar waarbij geen bronheffing is ingehouden? 
    Wanneer ook dat bruto dividend wordt meegenomen, wordt de eerste limiet (15% maal bruto dividend ontvangen in boekjaar) m.i. hoger en zou dat kunnen leiden tot het feit dat in het boekjaar meer buitenlandse bronheffing verrekenbaar is dan feitelijk in het jaar is ingehouden. Kan dat überhaupt? 
    Ook zou dit de tweede limiet (hoogste VPB-tarief boekjaar maal totale bruto dividend ontvangen in boekjaar) beïnvloeden.

  2. Naast dividenden wordt in beleggingsportefeuilles ook vaak couponrente ontvangen. Op deze couponrenten wordt in onze situatie geen buitenlandse bronheffing ingehouden. 
    Dient deze couponrente ook opgeven te worden? Ook dit zou mogelijk zowel de eerste als de tweede limiet beïnvloeden.

  3. Wanneer de ISIN-code herleidbaar is naar het ene land (in dit voorbeeld Nederland), maar het dividend en dus ook de ingehouden bronbelasting in een andere valuta wordt uitgekeerd/ingehouden dan in het land van de ISIN-code gebruikelijk is (in ons voorbeeld Amerikaanse dollars), wat is dan leidend? Oftewel: dient als land van inhouding dan Nederland gehanteerd te worden (waarbij de Amerikaanse dollars worden omgerekend naar euro’s) of de Verenigde Staten?

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.