Thuis in uw branche

Casus Fiscaalrisico afwaardering vordering

Helpdesk Fiscaal

  • Publicatiedatum: 18-12-2017

Een besloten vennootschap heeft een vordering op de directeur-grootaandeelhouder (DGA). De DGA is niet in staat om zijn schuld aan de bv uit privévermogen af te lossen. Aflossing is slechts mogelijk door verrekening met toekomstige dividenduitkeringen.

Inmiddels is met de belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin is afgesproken dat de schuld van de DGA in 8 jaren moet zijn afgelost met jaarlijkse dividenduitkeringen. Jaarlijks dient er wel 4% rente bijgeschreven te worden op de vordering.

De accountant acht het wenselijk/noodzakelijk om - vanwege onvoldoende dekking/zekerheid bij de DGA privé – een afwaardering op de vordering in de jaarrekening te verwerken. Daarbij ziet hij twee opties: 1) de afwaardering van de vordering rechtstreeks in mindering brengen op de overige reserves van de vennootschap ("informele vermogensonttrekking", voorschot op dividend) of 2) de afwaardering via de resultatenrekening verwerken.

Is hier een fiscaal risico aan verbonden?

 

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.