Thuis in uw branche

Vordering BTW op de balans achterwege laten?

Helpdesk Accountancy

  • Publicatiedatum: 11-6-2019

Cliënt X heeft februari 2018 formeel recht op een management fee van € 600k van een derde (A). Op dat moment ontstaat er discussie. Na enkele maanden wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld met derde A en derde B die meent ook een deel te moeten betalen.

De handelingen zijn allemaal zakelijk en hebben geldige redenen. Deze overeenkomst is helder in die zin dat cliënt in 2018 recht heeft op € 600k en dit is meegenomen in de fiscale en commerciële winstberekening. Vennootschapsbelasting is afgedragen.

In 2018 had een factuur gestuurd moeten voor het gehele bedrag met btw, hetgeen men maar voor een deel (€ 200k) heeft gedaan. Cliënt en derde A en B gaan gedurende 3 jaren dit bedrag factureren. Kortom in 2018, 2019 en 2020. Dit gebeurt ook.

BTW technisch is er in 2018 een schuld ontstaan richting de belastingdienst, maar die is niet geformaliseerd. Dit kan nu echter alleen geformaliseerd worden door een naheffingsaanslag te doen. Cliënt heeft zakelijk redenen dit niet te doen. BTW technisch heeft cliënt X in 2018 nog geen factuur gestuurd voor het gehele bedrag naar derde A en B.

Cliënt wil geen vordering en schuld op de balans ultimo 2018 omdat er voor de schuld nog geen naheffingsaanslag ligt, en geen vordering btw omdat de facturen nog niet zijn gestuurd. Kunnen we deze balans zonder het opnemen van deze gehele btw vordering en schuld afwikkelen?

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.