Thuis in uw branche

Verantwoording opbrengst keukens (externe verslaggeving)

Helpdesk Accountancy

  • Publicatiedatum: 22-10-2019

Onze klant heeft een handelsonderneming in keukens. Zij heeft eind 2018 een aantal complete keukens in haar magazijn staan welke in 2019 pas fysiek worden geplaatst en geleverd aan haar klanten. Wel zijn deze keukens reeds in het jaar 2018 met een factuur in rekening gebracht aan haar klanten.

Vraag is hoe deze keukens verantwoord dienen te worden in de balans:

  • betreft het voorraad voor onze klant met daar tegenover een verplichting tot levering; of
  • betreft het goederen in consignatie. Waarbij onze klant dan alleen de “opslag” heeft.

Zo ja, dient dit dan in de toelichting op de balans afzonderlijk gepresenteerd te worden?


Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.