Thuis in uw branche

Consolidatie joint venture

Helpdesk Accountancy

  • Publicatiedatum: 22-3-2021

Ik heb een wettelijke controleklant. In 2020 is een joint venture opgericht samen met een andere partij. Beide partijen hebben 50% belang en zeggenschap.

Hoe moet ik omgaan met de consolidatie? Is het verplicht om de joint venture mee te nemen in de consolidatie? Of mag de joint venture in de geconsolideerde jaarrekening worden opnemen tegen netto vermogenswaarde?

Indien consolideren verplicht is, kan dan worden volstaan met proportionele consolidatie?

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.