Thuis in uw branche

Casus Samenstelopdracht

Helpdesk Accountancy

  • Publicatiedatum: 9-6-2016

Graag wil ik u een casus voorleggen die speelt bij een klant van ons waarvoor wij een samenstelopdracht verrichten. De klant betreft een besloten vennootschap. De activiteiten bestaan voornamelijk uit groot- en detailhandel in lastechnische apparatuur, aanverwante artikelen en afzuiginstallaties, machines en gereedschappen, alsmede de import en export daarvan.

Ter verkrijging van een opdracht in Vietnam heeft onze cliënt een bedrag van € 10.000 betaald aan een derde persoon in Vietnam. Onze cliënt meent dat dit een ambtenaar is, maar weet dit niet zeker. Het bedrag is per bank overgemaakt op een bankrekening. De omzet welke gerealiseerd is met deze betaling betreft ongeveer € 300.000, behaalde marge ongeveer 25%. Totale omzet cliënt in 2015 € 1,7 miljoen.

Klant is openhartig in het beantwoorden van onze vragen. In de zeer nabije toekomst is hij voornemens nogmaals een opdracht onder gelijksoortige condities te vervullen.

Onze vragen met betrekking tot de betaling van € 10.000:

  • Welke invloed heeft dit op onze samenstelopdracht?
  • Dienen wij melding te maken in het kader van ongebruikelijke transacties?
  • Hoe hier fiscaal mee om te gaan?
  • Begaat onze klant een strafrechtelijke overtreding?
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.