Thuis in uw branche

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Signalering

  • Publicatiedatum: 28-7-2021

Na een langdurig wetgevingsproces is op 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Het doel van de WBTR is om de regeling voor bestuur en toezicht bij de verschillende soorten rechtspersonen aan te vullen en te verduidelijken. Voor de SRA-adviseur is van belang te weten dat de WBTR potentieel alle klanten kan raken.

Update 28 juli: De signalering is geactualiseerd door toevoeging van hoofdstuk 4 'Update – gedeeltelijke latere inwerkingtreding'. Op het laatste moment heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten een (klein) deel van de WBTR op een later moment in te voeren. De rest van de wet is inmiddels wel op 1 juli jl. ingegaan. In de signalering worden deze wijzigingen aangegeven.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.