Thuis in uw branche

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij familie-overdracht aandelen

Signalering

  • Publicatiedatum: 13-7-2017

Indien een vastgoedportefeuille geen privévermogen is, maar eigendom is van een bv, kan de vastgoedportefeuille geen box 1 vermogen vormen, maar bij schenking of vererving van de aandelen, komt de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting aan de orde. Of evenwel de vrijstelling overdrachtsbelasting kan worden benut, is de vraag.

Hierover is recent jurisprudentie gewezen. Op grond daarvan zou die vrijstelling ook van toepassing kunnen zijn als aandelen worden geschonken aan kinderen indien de bv een onroerendezaaklichaam is in de zin van de overdrachtsbelasting. Deze Signalering gaat in op de gerechtelijke uitspraak.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.