Thuis in uw branche

Voorgestelde afschrijvingsbeperking vastgoed in de Vpb

Signalering

  • Publicatiedatum: 6-11-2018

Op Prinsjesdag 2018 is het wetsvoorstel 'Wet Bronbelasting 2020' gepresenteerd. Tot dit wetsvoorstel behoort de voorgestelde beperking voor de afschrijving op vastgoed. Die wijziging zal op 1 januari 2019 in werking treden.

Let op! Deze signalering is na 6 november 2018 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

In deze signalering wordt ingegaan op de beperking van de afschrijving van vastgoed en in het bijzonder de gevolgen voor bestaande gevallen waarin de boekwaarde beneden de 100% van de WOZ-waarde ligt.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.