Thuis in uw branche

Verzameling (potentiële) procedures EVRM/VWEU

Signalering

  • Publicatiedatum: 6-5-2024

In opinies, columns en (lopende) jurisprudentie komt soms de vraag op of een (onderdeel in) bepaalde regeling mogelijk strijdig is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) of het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Een voorbeeld hiervan zijn procedures inzake strijdigheid met artikel 1 EP/EVRM.

In deze signalering is een aantal van deze in de literatuur, kranten en anderszins genoemde (potentiële) procedures verzameld. Hiermee wordt u geïnformeerd over onderwerpen waarover mogelijk discussie inzake strijdigheid met het EVRM of het VWEU zou kunnen bestaan.

Update 6 mei 2024 
In deze update zijn de volgende paragrafen geactualiseerd of toegevoegd:

  • Aan paragraaf 2.1 is toegevoegd dat het RB meldt dat diverse kantoren bezwaar maken tegen de Villataks met het argument dat deze weleens strijdig zou kunnen zijn met artikel 1 EP/EVRM.
  • Aan paragraaf 2.2 is toegevoegd dat mr. H.J.M. Scholman van mening is dat het ontbreken van overgangsrecht in de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap strijdig is met artikel 1 EP/EVRM.
  • Paragraaf 2.4 is nieuw toegevoegd. Hierin is opgenomen dat Eric van Uunen zich in een column op Taxlive.nl afvraagt of het achteraf vaststellen van het forfaitair rendement voor banktegoeden in de Overbruggingswet box 3 in strijd is met het legaliteitsbeginsel.
  • Paragraaf 4.2 is nieuw toegevoegd. Hierin is opgenomen dat Rechtbank Zeeland-West-Brabant van oordeel is dat bij het in rekening brengen van belastingrente geen sprake is van strijd met artikel 1 EP/EVRM.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.