Thuis in uw branche

Lijfsdwang bij invordering vanaf 1 januari 2016

Signalering

  • Publicatiedatum: 15-12-2015

Ingevolge artikel 20 van de Invorderingswet 1990 kan de Belastingdienst een dwangbevel ten uitvoer leggen door middel van lijfsdwang. Vanaf 1 januari 2016 wordt lijfsdwang ook mogelijk ten aanzien van de feitelijke bestuurder of beleidsbepaler.

Let op! Deze signalering is na 15 december 2015 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2016 toegevoegd dat lijfsdwang ook kan worden toegepast voor de invordering van schadevergoedingen die voortkomen uit een civiele vordering. Op dit moment kan lijfsdwang alleen nog worden toegepast voor de invordering van belastingschulden.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.