Thuis in uw branche

Kwijtscheldingswinstvrijstelling bij voordeel uit borgstelling

Signalering

  • Publicatiedatum: 2-11-2017

Als sprake is van een zakelijke kwijtschelding, kan de kwijtscheldingswinst zijn vrijgesteld. Die vrijstelling kan alleen toepassing vinden voor zover de winst eventuele compensabele verliezen te boven gaat. Ook moet de kwijtschelding een expliciete, daarop gerichte actie van de schuldeiser zijn.

Deze signalering besteedt aandacht aan een recent arrest van de Hoge Raad van 20 oktober 2017 waar zij nader ingaat op de toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling in geval van een voordeel dat is ontstaan uit hoofde van een borgstelling door de aandeelhouder.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.