Thuis in uw branche

Informatiebeschikking

Signalering

  • Publicatiedatum: 11-1-2016

Met ingang van 1 juli 2011 heeft de inspecteur de mogelijkheid om een informatiebeschikking vast te stellen indien een belastingplichtige niet of niet geheel voldoet aan een informatieverzoek met betrekking tot zijn eigen belastingplicht. Wat zijn onder meer de rechten en plichten van de belanghebbenden?

Er bestaat geen verplichting om een dergelijke beschikking af te geven. Voor belastingplichtigen heeft deze beschikking als voordeel dat zij tegen deze beschikking bezwaar en beroep kunnen aantekenen. Op die manier ontstaat sneller duidelijkheid over de vraag of men daadwerkelijk verplicht is om de gevraagde informatie te overhandigen. Een ander voordeel is dat omkering van de bewijslast pas aan de orde kan zijn nadat de beschikking is afgegeven. 

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.