Thuis in uw branche

Herzienings-btw bij leegstand na vrijgestelde verhuur

Signalering

  • Publicatiedatum: 4-6-2019

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of tijdens de leegstandsperiode van een kantoorpand recht bestond op aftrek van herzienings-btw.

Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen inzake de herziening van btw bij leegstand van een kantoorpand dat voorafgaande aan de periode van leegstand vrijgesteld werd verhuurd. De vraag was of tijdens de leegstandsperiode recht bestond op aftrek van herzienings-btw.

De update van juni 2019 gaat in op de kosten tot instandhouding. Voor wat betreft de kosten tot instandhouding van een leegstaande onroerende zaak geldt dat de btw aftrekbaar is mits de eigenaar het voornemen heeft om de onroerende zaak te gaan gebruiken voor belaste prestaties. U leest in deze versie hoe hier verder mee om te gaan.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.