Thuis in uw branche

De bezitseis en fiscale eenheid vanaf 9 december 2016

Signalering

  • Publicatiedatum: 5-4-2017

Op 9 december 2016 is de regeling voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting gewijzigd. Die wijziging zag vooral op de grensoverschrijdende fiscale eenheid. Tegelijkertijd is echter ook een wijziging doorgevoerd in de voorwaarden waaronder een fiscale eenheid tot stand kan komen.

Een van de vereisten was dat de moedermaatschappij middellijk of onmiddellijk ten minste 95% van de juridische en economische eigendom bezit van de aandelen in de te voegen Nederlandse vennootschap (hierna: de bezitseis). Na inwerkingtreding van de Wet aanpassing fiscale eenheid van 30 november 2016, Stb. 2016, 479 is het vereiste van de bezitseis aangescherpt.

Over dit onderwerp zijn ook nog andere uitgaven verschenen:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.