Thuis in uw branche

Beleidsbesluit fiscale eenheid Vpb gewijzigd; nieuwe goedkeuringen

Signalering

  • Publicatiedatum: 25-9-2018

Het besluit over de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting van 14 december 2010 is gewijzigd. Het gewijzigde besluit is met terugwerkende kracht tot en met 20 augustus 2018 in werking getreden.

Met deze wijziging bevat het besluit drie nieuwe goedkeuringen:

  1. de instandhouding van de fiscale eenheid bij een verkoopovereenkomst met beperkende voorwaarden
  2. de toepassing van artikel 15ab lid 6 Wet Vpb 1969 bij een onzakelijke lening, en
  3. het meegeven van verliezen aan een dochtermaatschappij nadat voorafgaande aan de ontvoeging van die dochtermaatschappij, een bestaande fiscale eenheid in een nieuwe fiscale eenheid is gevoegd.

In deze signalering besteden we aandacht aan deze nieuwe goedkeuringen.

Over dit onderwerp zijn ook nog andere uitgaven verschenen:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.