Thuis in uw branche

Beëindigen van een pensioenregeling

Signalering

  • Publicatiedatum: 21-6-2016

De SRA-Signalering Beëindigen van een pensioenregeling behandelt de vraag of het mogelijk is de pensioenopbouw op basis van een lopende pensioenregeling te beëindigen.

In het verleden werd de dga veelal geadviseerd pensioenaanspraken in eigen beheer op te bouwen. Op die manier kon ten laste van de winst een pensioenvoorziening worden gevormd. Het liquiditeitsvoordeel was evident en de pensioenvoorziening kon in de eigen bedrijfsactiviteiten worden geïnvesteerd. In de loop van de afgelopen jaren is het voordeel van pensioen in eigen beheer echter afgenomen.

Update 21 juni 2016: diverse wijzigingen maar met name is er een nuance geplaatst met betrekking tot inhaal pensioenopbouw in verband met het uitfaseringsvoorstel. 

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.