Thuis in uw branche

Afschaffing integratieheffing

Signalering

  • Publicatiedatum: 12-11-2013

In het Belastingplan 2014 wordt voorgesteld de integratieheffing af te schaffen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de integratieheffing een belemmering vormt om kantoorpanden om te bouwen tot woningen.

Het afschaffen van deze heffing wordt mede gezien als een stimulans voor de woningmarkt. De integratieheffing doet zich momenteel vooral voor in situaties waarin op eigen grond van een ondernemer door een ander (de aannemer) een onroerende zaak wordt gebouwd. Een andere veel voorkomende situatie is die waarin een oud gebouw in opdracht van de eigenaar zodanig wordt gerenoveerd dat een nieuwe onroerende zaak ontstaat.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.