Thuis in uw branche

Aansprakelijkheid bij verkoop aandelen vennootschap met fiscale en stille reserves

Signalering

  • Publicatiedatum: 18-1-2016

Een verkoper van aandelen kan aansprakelijk worden gesteld voor de vennootschapsbelasting die een koper verschuldigd is over de bij de verkoop van de aandelen aanwezige stille en fiscale reserves in de vennootschap.

Let op! Deze signalering is na 18 januari 2016 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

Deze aansprakelijkheid bestaat al vanaf 1 juni 1990, maar vanaf 1 januari 2016 is deze disculpatiemogelijkheid met terugwerkende kracht verminderd. De verkoper van aandelen zal hierdoor nog meer dan voorheen aanvullende zekerheid van de koper van de aandelen moeten eisen om het aansprakelijkheidsrisico te verkleinen. Lees er meer over in deze SRA-Signalering.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.