Thuis in uw branche

Aanpassing exitheffing / implementatie ATAD 1

Signalering

  • Publicatiedatum: 4-12-2018

In het wetsvoorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn belastingontwijking ingediend ter implementatie van de EU Anti Tax Avoidance Directive ('ATAD 1') is een aanpassing van de zogenoemde exitheffing opgenomen. Dit betreft de eindafrekening over stille reserves die optreedt bij zetelverplaatsing of verplaatsing van vermogensbestanddelen van een vennootschap naar het buitenland.

Let op! Deze signalering is na 4 december 2018 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

Kern is dat voor hen een betalingsregeling gaat gelden van vijf jaren met jaarlijkse gelijke aflossingstermijnen. Deze wijziging is opgenomen in de Invorderingswet.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.