Thuis in uw branche

Willekeurige afschrijving

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 29-7-2013

In de praktijkhandreiking Willekeurige afschrijving besteden wij aandacht aan de per 1 juli 2013 in werking getreden mogelijkheid voor willekeurige afschrijving op zogenoemde 'andere aangewezen bedrijfsmiddelen'.

Op grond van de delegatiebepaling in art. 3.34 Wet IB 2001 kan slechts willekeurig worden afgeschreven op 'andere bedrijfsmiddelen' voor zover deze bedrijfsmiddelen door de minister van Financiën zijn aangewezen. In de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 is van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. De regeling is per 1 juli 2013 gewijzigd zodat ingaande die datum gedurende 2013 willekeurig kan worden afgeschreven.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.