Thuis in uw branche

Wijzigingen in BOR en DSR ab vanaf 2024 en 2025

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 23-2-2024

In deze praktijkhandreiking wordt nader ingegaan op de maatregelen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR ab) die per 2024 zijn ingegaan en per 2025 ingaan.

Het op Prinsjesdag 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 is op 19 december 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. Op 27 december 2023 is de wet in het Staatsblad gepubliceerd.

In de wet zijn aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) en doorschuifregeling aanmerkelijk belang (hierna: DSR ab) met ingang van 2024 en 2025 opgenomen. Verder is aangekondigd dat in het Belastingplanpakket 2025 maatregelen worden opgenomen met beoogde ingangsdatum 2026.

Update 23 februari 2024

  • Aan de praktijkhandreiking is toegevoegd dat het wetsvoorstel op 19 december 2023 door de Eerste Kamer is aangenomen.
  • Er is opgenomen dat de doelmatigheidsmarge van 5% in de doorschuifregeling aanmerkelijk belang naar verwachting niet vóór 1 januari 2028 wordt afgeschaft.
  • In paragraaf 3.5 'Vrijstelling BOR naar 100% tot € 1.500.000 en 75% daarboven' zijn berekeningen opgenomen van het omslagpunt van de belastingdruk bij schenken/overlijden in 2024 of 2025.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.