Thuis in uw branche

Werkkostenregeling (wkr)

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 20-1-2023

Wat zijn de ins en outs van de werkkostenregeling? Wat zijn bijvoorbeeld onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen? Welke vormen verplicht individueel loon? En hoe zit het met de vrije ruimte? Wees op de hoogte en lees de praktijkhandreiking van SRA over de werkkostenregeling.

In de zomer van 2022 is deze praktijkhandreiking volledig herzien: de teksten die dienden als inleiding/uitleg op de oorspronkelijk nog volledige nieuwe regeling, zijn verwijderd en de opbouw en indeling zijn gewijzigd. Daarnaast zijn de laatste updates toegevoegd (waaronder de nieuwe gerichte vrijstelling voor kosten van thuiswerken). In januari 2023 zijn de wijzigingen met ingang van 1 januari 2023 in de praktijkhandreiking verwerkt.

Naast deze praktijkhandreiking is een rekenmodel ontwikkeld dat kan helpen bij het inventariseren van de vergoedingen en verstrekkingen en het uitvoeren van een eerste, eenvoudige quickscan. Tevens beschikbaar is de signalering Jaarlijkse beoordeling werkkostenregeling.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.