Thuis in uw branche

Verliesverrekening en winstsplitsing

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 26-5-2015

In de vennootschapsbelasting zijn verschillende faciliteiten opgenomen waarbij onder meer winst- en verliesmenging aan de orde kan komen. Daaronder verstaan we situaties waarin (compensabele) verliezen van een rechtspersoon kunnen worden verrekend met winsten van een of meer andere rechtspersonen.

Let op! Deze praktijkhandreiking is na 26 mei 2015 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

Wellicht het meest voor de hand liggende voorbeeld van een dergelijke situatie is de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Daarbij kunnen twee of meer belastingplichtigen worden behandeld alsof zij een belastingplichtige zijn. Daardoor kunnen winsten van een van die gevoegde lichamen worden verrekend met verliezen van een ander in die fiscale eenheid opgenomen lichaam.

In deze geactualiseerde praktijkhandreiking gaan wij op de verschillende aandachtspunten bij verliesverrekening na reorganisaties in. Ten opzichte van de vorige versie zijn verschenen jurisprudentie en aangepaste wet- en regelgeving verwerkt.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.