Thuis in uw branche

Uitfasering pensioen eigen beheer

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 1-5-2018

Met ingang van 1 april 2017 is de fiscale regelgeving rondom het pensioen in eigen beheer voor de dga drastisch gewijzigd. Ondanks het feit dat de voorbereiding van het wetsvoorstel tezamen met de behandeling van het wetsvoorstel enkele jaren heeft geduurd en hierover uitvoerig en veel is geschreven en gedebatteerd, bestaan nog steeds enkele belangrijke praktische aandachtspunten waarover onzekerheid bestaat.

Let op! Deze praktijkhandreiking is na 1 mei 2018 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

Voor de laatste actualisering vanuit de Belastingdienst wordt verwezen naar de Handreikingen uitfaseren pensioen in eigen beheer op de website van het Centraal aanspreekpunt pensioenen.

Een daarvan is de vraag in hoeverre de medewerking van de partner moet blijken uit een notariële akte. Op die aspecten wordt in deze praktijkhandreiking onder meer ingegaan.

Update 1 mei: In eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken van de dga kunnen tot en met 31 december 2019 worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Nieuw in deze update is de behandeling van grensoverschrijdende situaties. Tevens wordt ingegaan op regels rondom een (ex-)partner en schenkingsproblematiek.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.