Thuis in uw branche

Transfer pricing-methoden en administratieplicht

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 11-6-2012

Transfer pricing betreft de berekening van prijzen voor transacties die plaatsvinden tussen verschillende concernonderdelen.

In deze nieuwe praktijkhandreiking worden methoden uitgelegd aan de hand waarvan de verschillende concernonderdelen kunnen verrekenen. Het vaststellen van verrekenprijzen is een specialistisch vakgebied en het is om die reden verstandig om deskundigen te raadplegen.

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een nieuws documentatieverplichting voor multinationale groepen. Wij verwijzen u hiervoor naar de SRA-praktijkhandreiking "Nieuwe documentatieverplichtingen voor multinationale groepen" (laatste versie, d.d. 30 mei 2016).

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.