Thuis in uw branche

Stand van zaken bezwaarprocedures box 3

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 28-1-2022

Nadat over de jaren tot en met 2016 door de Hoge Raad is geoordeeld dat de box 3-heffing op stelselniveau in strijd is met het eerste protocol bij het EVRM – maar dat de Hoge Raad geen rechtsherstel kon bieden –, was onze indruk dat de Hoge Raad dit ook voor latere jaren zou oordelen. Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad over de jaren 2017 en 2018 echter verassend dat de forfaitaire box 3-heffing vanwege strijdigheid met het Eerste Protocol bij het EVRM terzijde moet worden geschoven.

Update 18 februari 2022: Voor de overzichtelijkheid is ervoor gekozen om deze praktijkhandreiking niet langer te updaten maar de laatste stand van zaken op te nemen in een nieuwe signalering Box 3: laatste stand van zaken. Latere ontwikkelingen zullen dan ook in deze signalering verwerkt worden.

Update 28 januari 2022: In de tekst van 24 januari jl. is een passage opgenomen over het feit dat in de praktijk wordt gesuggereerd dat alsnog bezwaar kan worden ingediend vanwege een verschoonbare termijnoverschrijding. Daarbij hebben wij nadrukkelijk geen standpunt ingenomen. Gezien de vele vragen hebben wij besloten dat alsnog te doen. SRA gelooft niet dat dit kans van slagen heeft! De reden daarvoor is meerledig.

In ons SRA-dossier Hoge Raad / Box 3 bundelen wij al onze publicaties en bijeenkomsten over dit onderwerp. Zoals een beknopt stappenplan, een uitgebreide presentatie, relevant cursusaanbod en het laatste nieuws.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.