Thuis in uw branche

Nieuwe documentatieverplichtingen voor multinationale groepen

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 30-5-2016

In het Belastingplan 2016 is een documentatieverplichting opgenomen voor belastingplichtigen die behoren tot een internationale groep met een groepsomzet van meer dan € 750 miljoen over het voorgaande jaar.

Let op! Deze praktijkhandreiking is na 30 mei 2016 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

Deze praktijkhandreiking geeft de hoofdlijnen daarvan weer. Gezien de omzetgrens, is deze documentatieverplichting slechts in een beperkt aantal gevallen relevant. Indien u evenwel een jaarrekening samenstelt of controleert van een Nederlands onderdeel van een dergelijke groep, zijn deze verplichtingen wel van belang.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.