Thuis in uw branche

Keuzeregeling binnenlandse belastingplicht

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 28-1-2015

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 is in de Wet in artikel 2.5 de keuzeregeling binnenlandse belastingplicht opgenomen. De keuzeregeling biedt de mogelijkheid aan de buitenlands belastingplichtige te kiezen voor een behandeling als binnenlands belastingplichtige.

Let op! Deze praktijkhandreiking is na 28 januari 2015 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

In deze praktijkhandreiking behandelen we de keuzeregelingkort op hoofdlijnen, waarna we de voor- en nadelen van de regeling bespreken. Tot slot gaan we in op de vraag of en in welke gevallen de keuzeregeling moet worden toegepast dan wel achterwege kan worden gelaten.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.