Thuis in uw branche

Jurisprudentie 2014

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 9-10-2014

In deze praktijkhandreiking bespreken wij een aantal recente rechterlijke uitspraken die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn. Een voorbeeld is de dividenduitkering onder het nieuwe bv-recht.

Let op! Deze praktijkhandreiking is na 9 oktober 2014 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

Daar waar nodig hebben wij het feitencomplex uitgebreid in de samenvatting vermeld om zo een goed beeld te krijgen van de omstandigheden die de rechterlijke instanties van belang hebben geacht om tot hun oordeel te komen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.