Thuis in uw branche

Holdingstructuur

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 16-9-2019

Bij de vormgeving van een wenselijk geachte holdingstructuur moet u ook aandacht besteden aan fiscaalrechtelijke aspecten. In deze geactualiseerde praktijkhandreiking komen de relevante fiscaalrechtelijke bepalingen aan de orde, uitgezonderd die met betrekking tot de innovatiebox.

Speciale aandacht vragen wij voor de praktische consequenties waar vaak onvoldoende aandacht voor bestaat (denk aan briefpapier, bankrekening, facturering etc etc). Ook moet men zich bedenken dat bij een juridische afsplitsing weliswaar sprake is van een overgang onder algemene titel maar dat desondanks vergunningen maar ook overeenkomsten clausules kunnen bevatten op grond waarvan de juridische afsplitsing niet automatisch betekent dat die vergunningen en overeenkomsten overgaan. Dat is dus een belangrijk aandachtspunt.

Update 16 september 2019: Deze praktijkhandreiking is geactualiseerd op het onderdeel kosten van verwerving en vervreemding van een deelneming. Ten aanzien van dat deelonderwerp is namelijk belangrijke jurisprudentie gewezen. Ook is via een zogenoemd WOB-verzoek duidelijk geworden welke beleidsstandpunten de Belastingdienst inneemt ten aanzien van deze kosten.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Meer over dit onderwerp

Toon meer Toon minder