Thuis in uw branche

Geen grensoverschrijdende fiscale eenheid

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 26-2-2010

Een grensoverschrijdende verliesverrekening tussen een Nederlandse BV en een buitenlandse dochtermaatschappij is niet mogelijk. De onduidelijkheid hierover is door een oordeel van Hof van Justitie geëindigd.

Let op! Deze praktijkhandreiking is achterhaald door nieuwe jurisprudentie.

In deze praktijkhandreiking 'Geen grensoverschrijdende fiscale eenheid' besteden wij alleen aandacht aan de vestigingsplaatsvoorwaarde. De andere voorwaarden om een fiscale eenheid te kunnen vormen, laten wij achterwege.

Over dit onderwerp zijn ook nog andere uitgaven verschenen:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.