Thuis in uw branche

Wijzigingen fiscale beleggingsinstelling (fbi) en vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) 2025

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 27-3-2024

Per 1 januari 2025 wijzigen de fiscale regimes voor de fiscale beleggingsinstelling (fbi) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi). In deze praktijkhandreiking wordt ingegaan op deze maatregelen en de actie die eventueel in voorkomende gevallen in 2024 dient te worden ondernomen.

Overgangsrecht aanpassingen fbi

De aanpassingen met betrekking tot de fbi zien op het dichten van het zogeheten vastgoedlek waardoor in bepaalde situaties Nederland geen heffingsrecht heeft over het inkomen dat een fbi uit Nederlands vastgoed realiseert. Ingangsdatum is 1 januari 2025. Er is echter voorzien in overgangsrecht om al voorafgaande aan 1 januari 2025 te kunnen herstructureren. Dit overgangsrecht geldt al in 2024 en het is in voorkomend geval zaak om daar in 2024 gebruik van te maken.

Einde toepassing familie-vbi

Het vbi-regime wordt – eveneens met ingangsdatum 1 januari 2025 – beperkt tot beleggingsinstellingen die rechten van deelneming aanbieden aan een breed publiek of aan institutionele beleggers. Een vbi voor een kleine selecte groep beleggers uit bijvoorbeeld dezelfde familie is dan niet meer mogelijk. Daarmee eindigt de toepassing van het regime in veel situaties voor de 'familie-vbi'.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.