Thuis in uw branche

De ondernemersauto in de winstsfeer

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 24-2-2014

Een ondernemer/natuurlijke persoon die een auto bezit, kan die auto uiteraard zowel voor privédoeleinden als voor zakelijke doeleinden gebruiken.

Een auto die zowel zakelijk als privé wordt gebruikt, vormt voor de inkomstenbelasting veelal keuzevermogen. De ondernemer kan er dan voor kiezen de auto als privévermogen aan te merken of als ondernemingsvermogen.

In deze praktijkhandreiking besteden wij afzonderlijk aandacht aan de etikettering van de ondernemersauto en de problematiek inzake de fiscale winstbepaling bij een auto die mede voor privédoeleinden wordt gebruikt. Wij beperken ons daarbij alleen tot de winstsfeer.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.